Hazai kutatási projektek


Kezdő év Befejező év Projekt rövidítés Projekt neve/címe/témája Finanszírozó/megrendelő
         
2021 2024 OTKA-K21-138053

Közúti közlekedési technológiák és beavatkozások fenntarthatósági szempontú életciklus-értékelése 

A kutatócsoport

NKFI
2021 2024 OTKA_FK 137595 Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése NKFI Alap
2019 2020 Ökocimke
verseny
Az Agrárminisztérium, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a BME Környezetgazdaságtan Tanszéke szervezésében „Ökocímke – környezetbarát termék” témakörben verseny indult középiskolás csapatoknak. A verseny célja a környezetbarát- és bio-termékek megismertetése a középiskolás diákokkal, valamint a fenntarthatóság szemléletének és környezettudatos fogyasztási szokásoknak a támogatása. Fontos küldetése a versenynek az európai uniós ökocímke és a Nemzeti Környezetbarát Termék Védjegy, valamint az Európai Unió Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszerének (EMAS) – népszerűsítése.
A kétfordulós versenyre 75 iskolai csapat jelentkezett, ezek közül 51 csapat nyújtott be az első fordulóban versenyfeladatot. 11 csapat jutott a döntőbe, melyre – online lebonyolítással – 2020. december 4-én kerül sor. A verseny döntőjén helyezést elérők érdekes és értékes díjakat nyerhetnek, többek között Herman Ottó Intézet Nkft. az OTP Ingatlan Zrt., a Pallas Athéné Könyvkiadó, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), Zalazone Autóipari Zala ZONE Járműipari Tesztpálya, az IMSYS Kft., a Dandelion Kft, a Würth Alapítvány és további gazdasági szereplők felajánlásainak köszönhetően.
Agrárminisztérium
2018 2019 APZ

ZalaZone Karbonsemlegesítés Projekt

Kétéves projekt keretében az Autóipari Próbapálya Zala (APZ) Kft. számára új, innovatív szolgáltatást fejlesztettünk ki. A fejlesztés célkitűzése és elvárt eredménye egy olyan monitoring és tervezési keretrendszer kialakítása volt, mely révén az APZ teljeskörű működése karbonsemlegessé válik. A fejlesztés keretében a tesztpálya üzemi működésének, épületeinek és egyéb, közvetett CO2 kibocsátásainak nyomonkövetésére – nemzetközi módszertan adaptációjával- karbonlábnyom (CO2) monitoring eljárást alakítottunk ki. Ezen túlmenően, dekarbonizációs tervezési keretrendszert készítettünk, mely részletesen vizsgálta erdőtelepítéssel, energetikai ültetvény telepítéssel és fotovillamos (PV) farm létesítésével kapcsolatos lehetőségeket. A dekarbonizációs tervezési keretrendszer alkalmas a különböző ellentételezési portfóliók összehasonlító elemzésére, a vállalati szinten jelentkező költségek időbeni alakulásának
„előrejelzésére”, a társadalmi hasznok számszerűsítésére. A fejlesztésünk eredményeképp az APZ ügyfelei egyedülálló módon, karbon-semleges környezetben végezhetik K+F+I tevékenységeiket.

APZ Nonprofit Kft.
2018 2021 FIKP

Kutatóközösségünk a kezdetektől jelentős erőkkel vesz részt a BME Felsőoktatási

Intézményi Kiválósági Program (FIKP) összegyetemi végrehajtásában. Az Építőmérnök Kar által koordinált „Víztudomány és katasztrófamegelőzés” alprogramban az éghajlati hatáselemzés és alkalmazkodás kutatási területén témafelelősök vagyunk, kutatócsoportunkban 4 fő doktori fokozattal rendelkező és 3 fő PhD hallgató végez kutatómunkát. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar vezetésével megvalósuló „Biotechnológia az egészség és az ipar szolgálatában” alprogram keretében szintén témafelelősök vagyunk a dekarbonizáció és fenntarthatóság tématerületén, itt 6 fő doktori fokozattal rendelkező és 4 fő PhD hallgató került bevonásra. A tanszék egyes kutatói bekapcsolódtak a „Mesterséges intelligencia az ipar és társadalom szolgálatában” programba is, egyrészt az éghajlati kockázat- és sérülékenység értékelés térségi és városi alkalmazási lehetőségei témakörében, másrészt a megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy) fenntarthatósági összefüggéseinek feltárása terén.

BME
2014 2015 KTI zaj Zajvédelmi intézkedési tervek összeállításához szükséges költségé-haszon elemzés módszertanának kidolgozása Közlekedéstudományi Intézet
2014 2015 KIR-Piarista Szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítése Piarista Rend Magyar Tartománya
2014 2015 Edu-Talent Climate-KIC Edu_Talent projekt - Climate Kic által tanúsított képzések és kapcsolódó anyagokkidolgozása, kurzusfejlesztés Climate KIC
2014 2014 Csömör LA21 Csömör nagyközség helyi fenntarthatósági programja (Local Agenda 21) Csömör önkormányzata
2013 2013 Jövőre fel! A Jövőre Fel! a társadalmi felelősségvállalás célja, hogy a Tanszékünk hallgatói hátrányos helyzetű területeken élő gyerekekkel megismertessék a továbbtanulásban rejlő lehetőségeket PriceWaterhouseCoopers Magyarország
2013 2013 NESI A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) végrehajtásának gazdasági és társadalmi hatásvizsgálata és értékelése Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (KEOP 7.9 pályázat)
2012 2013 REMAP Az Erőforrás-hatékonysági Tervezési Platform koncepcionális és megvalósíthatósági tanulmányának (KMT) elkészítése Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
2013 2013 Pilissz LA21 Pilisszántó fenntarthatósági terve Pilisszántó önkormányzata
2013 2013 RESPLAN Erőforrás-hatékonysági tervezési program elindítása Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
2011 2012 BME TÁMOP-2 Új tehetséggondozó programok és kutatások a Műegyetem tudományos műhelyeiben - Kutatási téma: A fenntarthatóság dimenzióinak nyomonkövetése és azonosítása szimulációs metodikával. Projekt 1. Az adaptációs kapacitás indikátorainak dinamikus vizsgálata és szimulációja. Projekt 2. Diszkrét szimulációs modell kidolgozása a társadalmak eltérő fejlődési szakaszú egységeinek és a fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatára. TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0009
2009 2011 BME TÁMOP-1 BEK-P4-T3 projekt - Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés BEK-P4-T4 projekt - Klímavédelem-globális éghajlatváltozás TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002
2009 2010 CCT Klíma és turizmus Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2009 2009 X.ker TÁJÉK Budapest X. kerületi önkormányzat számára fenntartható fogyasztást elősegítő lakossági tájékoztató füzetek és kapcsolódó tanulmány Budapest X. Ker. Önkormányzata
2007 2008 ENEREGIO Kistérségi megújuló energiagazdálkodás Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
2007 2007 X.ker KP Budapest X. kerület környezetvédelmi programjának felülvizsgálata Budapest X. Ker. Önkormányzata

Nemzetközi kutatási projektek


Kezdő év Befejező év Projekt rövidítés Projekt neve/címe Finanszírozó/megrendelő
2023 2026 Interreg: NiCE NiCE: Partvonalról a figyelem középpontjába - Városközpontok a fenntartható életmód szolgálatában.

A NiCE projekt két fő kihívásra fókuszál - a városok központi tereinek átalakítása, annak érdekében, hogy azok támogassák az ott lakók fenntartható életmódjának megvalósítását, emellett pedig a központok (új) életre keltése, a körkörösség figyelembevételével.

A partnerség számos gyakorlati megközelítést mutat be különböző környezetekben, amelyek a fogyasztás új formáit erősítik és teszik láthatóbbá a városi központokban, mindeközben bevonva az összes érintett felet a folyamatba.

Transznacionális, nemzeti és régiós szinten átadható oktató jellegű, inspiráló és megosztható formátumának hála a projekt eredményei eljuthatnak a településekhez, régiókhoz, alternatív fogyasztási és vállalati modellek szolgáltatóihoz, lakossághoz, szervezetekhez és szakpolitikai döntéshozókhoz, közös tevékenységekre invitálva és körkörös városközpontokat létrehozva Közép-Európa-szerte.

A projektben a BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék elsődleges feladata a tudományos szakmai háttér biztosítása, az első munkacsomag (Workpackage 1) vezetése körforgásos gazdaság témában, valamint a pilot projektek előkészítésének támogatása, megvalósításuk nyomon követése és a teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó indikátor-alapú keretrendszer kifejlesztése.

Interreg CENTRAL EUROPE Program, ERFA
2019 2020 EduRes

Az EduRes projekt keretében a V4 országok oktatási rendszerének különféle elemei kerülnek górcső alá a fenntarthatóság, innováció, kreativitás, vállalkozói szellem stb. aspektusaiból. A projekt a V4 országok és más EU/OECD országokhoz viszonyított különbségeinek vizsgálatával, ill. az eltérések okaival is foglalkozik. A helyzetértékelést kövtően a projekt újszerű és kreatív gondolkodásmóddal készíti fel az oktatási rendszer résztvevőit arra, hogy képesek legyenek megoldani a közép- és kelet-európai éghajlatváltozás kihívást jelentő problémáit. Ennek elérése érdekében különféle megoldási lehetőségek összessége kerül kidolgozásra a kiválasztott oktatási intézményekben biztosítva egyúttal a hallgatók kreativitásának és innovatív gondolkodásmódjának fejlesztésének elősegítését. A projekt alapvető célja a klímainnovációs gondolkodásmód javítása a V4 országok oktatási rendszerében.

EIT Climate-KIC
2014 2017 GreenPlay Háztartások energiafogyasztásának csökkentése szoftveres alkalmazás fejlesztése és okosmérők segítségével H2020
2012 2015 EPISCOPE Egységes épülettipológia kidolgozása, s ennek segítségével az energia hatékonyság növelése EU Intelligent Energy
2012 2014 DANTE Élethosszig tartó tanulás - GRUNDTVIG LLP, Fenntarthatóság és oktatás EU GRUNDTVIG
2014 2014 IMEA Integrated Measures for an Energy Efficiency Approach INTERREG IV/C
2010 2013 Energy City Épületek energiahatékonyságának javítása Közép-Európában speciális módszer segítségével EU Central Europe
2013 2013 WaterCoRe Vízhiány és szárazság megoldására létrehozott platform az európai régiókban. EU INTERREG IVC
2010 2012 Market-UP A közlekedésben elérhető kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását gátló tényezők felmérése, valamint a gyakorlati hasznosítás (market uptake) hatékonyságának növelése EU FP7
2009 2011 ESPON A klímaváltozás területi hatása a régionális és a helyi gazdaságokra EU ESPON 2013
2009 2011 EUF Élethosszig tartó tanulás - Fenntartható városfejlesztés (Experts for Urban Future) EU GRUNDTVIG
2008 2011 Press4Transport A fenntartható felszíni közlekedéssel kapcsolatos kutatási eredmények terjesztése, országos és regionális szinten, egy újszerű disszeminációs módszer segítségével. /PRESS4TRANSPORT EU FP7
2006 2009 EPIGOV A környezetpolitika integrálása és a többszintű kormányzás EU FP7
2006 2009 SU:GRE Alternatív üzemanyagok felhasználásának lehetősége, különös tekintettel az Európai Unióra és Magyarországra EU FP6
2004 2007 RaRe Retorika és Valóság: A Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásának Elemzése Európában EU FP6