BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
BME 3NVIR0 tanulmánykötet

Megjelent a BME Környezetgazdaságtan Tanszék fennállásának 30. évfordulója alkalmából készült tanulm..

Tovább
News image
„EXTERNÁLIÁKTÓL A FENNTARTHATÓSÁGIG” ONLINE KONFERENCIA A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE „JÖVŐFORMÁLÓ TUDOMÁNY” PROGRAMSOROZAT KERETÉBEN

A rendezvény ideje és helye: 2020. november 27. 10.00-14.00 óra, online formában: Teams platform..

Tovább
News image
Munkatársunk másodszorra is elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzé..

Tovább
News image
Gratulálunk a Zöld Bizonyítványt átvevő hallgatóinknak!

Tanszékünkön évek óta hagyomány a Zöld Bizonyítvány átadása, mely ugyan végzettséget nem igazol, ám..

Tovább
News image
„Mit tegyek? Mit vegyek? Mit egyek?” Ökocímke verseny indul október elején középiskolás csapatoknak

Az Agrárminisztérium, a Herman Ottó Intézet és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Körn..

Tovább
News image
Demonstrátori Pályázat a 2020/21 őszi félévre

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kara a Környezetga..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább