BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
Kollégáink előadással vettek részt a Nemzetközi Társadalmi Felelősségvállalás, Etika és Üzleti Fenntarthatóság Konferencián

Csigéné Dr. Nagypál Noémi és Dr. Princz-Jakovics Tibor, a Környezetgazdaságtan Tanszék adjunktusai r..

Tovább
News image
Kósi Kálmán a legkiválóbb senior mestereket megillető OTDK Emlékérmet kapott

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a Környezetgazdaságtan Tanszék c. egyetemi tanárát, Dr. Kósi..

Tovább
News image
Kollégáink előadása a ClimRisk19 konferencián

A BME Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai részt vettek az olaszországi Trentoban rendezett “Cli..

Tovább
News image
Munkatársaink is részt vettek a 19. European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) konferencián

A Környezetgazdaságtan Tanszék két kollégája, Dr. Zilahy Gyula és Soltész Petra vettek részt a 19. E..

Tovább
News image
Munkatársunk publikációs fődíjat nyert a SEFI Konferencián!

A Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársa, Prof. Zilahy Gyula egyetemi tanár, dékánhelyettes és társ..

Tovább
News image
Tanszékünk legújabb nemzetközi projektje a klímainnovációs gondolkodásmód javítására fókuszál

A BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszék kiemelt Climate-KIC partnerként, munkatársaink korábbi szakér..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább

Zöld diploma

A hallgató kérésére kibocsátott Zöld Bizonyítvány bár nem akkreditált végzettséget igazol, de tájékoztatást ad arról, hogy a tulajdonosa milyen tárgyak keretében, mekkora óraszámban szerzett ismereteket a környezetgazdaságtan és a környezetmenedzsment szakterületeken. Az ezekről az ismeretekről szóló dokumentum -korábbi hallgatóink tapasztalatai alapján- előnyt jelententhet az álláskeresésben is.

Ha ön is szeretne Zöld Bizonyítványt szerezni, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

  1. A Környezetgazdaságtan Tanszék kódjával (BMEGT42….) meghirdetett és oktatott tárgyak közül legalább ötnek a sikeres elvégzése.
  2. A Zöld Bizonyítványt nem kaphatják meg az RKG, KM szakos és szakirányos hallgatók, hiszen az ő számukra ezek a tárgyak kötelező alaptárgyak, szakos/szakirányos végzettségük természetesen oklevelükben is feltüntetésre kerül.

Zöld Bizonyítvány megrendelőlap az alábbi linken elérhető.