BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
Átvette egyetemi tanári kinevezését Dr. Zilahy Gyula

A Műegyetem tizenegy oktatóját nevezte ki egyetemi tanárrá a köztársasági elnök az emberi erőfor..

Tovább
News image
Tanszékünk munkatársai részt vettek az idei LCA konferencián

Idén 13. alkalommal került megrendezésre a hazai életciklus kutatás legkiemelkedőbb szakmai rend..

Tovább
News image
A CLIMATHON 2018 versenyen „kreatív és klímabarát megoldások születtek” – interjú a bme.hu portálon

A Környezetgazdaságtan Tanszék szakmai közreműködésével a közelmúltban sikeresen lebonyolított ötlet..

Tovább
News image
Konferencia az MTA-n regionális fenntarthatóság és a negyedik ipari forradalom témakörében

A BME Környezetgazdaságtan Tanszéke és az MTA Regionális Fenntarthatóság Tudományos Albizottsága meg..

Tovább
News image
Előadást tartottunk a „Nature Based Solutions for New Urban World” Konferencián

A Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársa, Csigéné Dr. Nagypál Noémi adjunktus részt vett a Wrocławi..

Tovább
News image
Rekord számú részvétel a BME TDK fenntarthatóság és környezetmenedzsment témaköreiben

2018. november 14-én kerül sor az idei Tudományos Diákköri Konferencia bemutatkozó előadásaira...

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább

Zöld diploma

A Környezetgazdaságtan Tanszék által kibocsátott Zöld bizonyítvány több mint tíz év elteltével is töretlen népszerűségnek örvend a hallgatóink körében.

A hallgató kérésére kibocsátott Zöld Bizonyítvány bár nem akkreditált végzettséget igazol, de tájékoztatást ad arról, hogy a tulajdonosa milyen tárgyak keretében, mekkora óraszámban szerzett ismereteket a környezetgazdaságtan és a környezetmenedzsment szakterületeken. Az ezekről az ismeretekről szóló dokumentum -korábbi hallgatóink tapasztalatai alapján- előnyt jelententhet az álláskeresésben is.

Ha ön is szeretne Zöld Bizonyítványt szerezni, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

  1. A Környezetgazdaságtan Tanszék kódjával (BMEGT42….) meghírdetett és oktatott tárgyak közül legalább ötnek a sikeres elvégzése (Megjegyzés: a „Bizonyítvány”-t nem kaphatják meg a „környezet” szakos és szakirányos hallgatók, hiszen az ő számukra ezek a tárgyak kötelező alaptárgyak, szakos/szakirányos végzettségük természetesen oklevelükben is feltüntetésre kerül).
  2. A tárgyak elvégzését bizonyító “indexoldalak” (NEPTUN alapján), illetve a személyi adatokat tartalmazó oldal fénymásolata alapján történik a „Bizonyítvány” kiállítása, ezeket a tanszéki titkárságon kell leadni a mindenkori vizsgaidőszak végéig.

A „Bizonyítvány”-t, amelyet a Tanszék vezetője és a Kar dékánja lát el aláírásával, egy évben kétszer adjuk ki, általában a féléves vizsgaidőszakok zárása után két-három héttel. Az elkészült bizonyítványok átvehetők személyesen a tanszéki titkárságon.

A végleges bizonyítvány mintáját a linkre kattintva tekintheti meg!