BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
Végéhez érkezett a GreenPlay projekt – a Környezetgazdaságtan Tanszék szerepvállalása egy Horizon 2020 kutatási együttműködésben

2015. márciusától 2018. augusztus 31-ig a Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai – a BME Épületgép..

Tovább
News image
Pótfelvételit hirdetünk a BME Regionális és Környezeti gazdaságtan mesterképzésre

Ezúton is gratulálunk Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakunkra felvett minden új hallgat..

Tovább
News image
Munkatársaink előadást tartottak a Nemzetközi Fenntartható Fejlődési Kutatások Társaság konferenciáján, Messina-ban

A Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai 2018. június 13-15. között részt vettek a International S..

Tovább
News image
Munkatársaink Kari Kutatási Díjat nyertek!

2018. június 6-án tartották a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának hagyományos Pedagógus nap..

Tovább
News image
Munkatársaink elismerése a 2018. évi Pedagógus Napon

A Környezetgazdaságtan Tanszék három munkatársa részesült elismerő dicséretben a BME Gazdaság- és Tá..

Tovább
News image
Tájékoztatás a regionális és környezeti gazdaságtan felvételire jelentkezőknek

A felvételi vizsga menete A felvételi szakmai-motivációs beszélgetésből áll, melynekidőpontja: 20..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább

Zöld diploma

A Környezetgazdaságtan Tanszék által kibocsátott Zöld bizonyítvány több mint tíz év elteltével is töretlen népszerűségnek örvend a hallgatóink körében.

A hallgató kérésére kibocsátott Zöld Bizonyítvány bár nem akkreditált végzettséget igazol, de tájékoztatást ad arról, hogy a tulajdonosa milyen tárgyak keretében, mekkora óraszámban szerzett ismereteket a környezetgazdaságtan és a környezetmenedzsment szakterületeken. Az ezekről az ismeretekről szóló dokumentum -korábbi hallgatóink tapasztalatai alapján- előnyt jelententhet az álláskeresésben is.

Ha ön is szeretne Zöld Bizonyítványt szerezni, a következő feltételeknek kell eleget tennie:

  1. A Környezetgazdaságtan Tanszék kódjával (BMEGT42….) meghírdetett és oktatott tárgyak közül legalább ötnek a sikeres elvégzése (Megjegyzés: a „Bizonyítvány”-t nem kaphatják meg a „környezet” szakos és szakirányos hallgatók, hiszen az ő számukra ezek a tárgyak kötelező alaptárgyak, szakos/szakirányos végzettségük természetesen oklevelükben is feltüntetésre kerül).
  2. A tárgyak elvégzését bizonyító “indexoldalak” (NEPTUN alapján), illetve a személyi adatokat tartalmazó oldal fénymásolata alapján történik a „Bizonyítvány” kiállítása, ezeket a tanszéki titkárságon kell leadni a mindenkori vizsgaidőszak végéig.

A „Bizonyítvány”-t, amelyet a Tanszék vezetője és a Kar dékánja lát el aláírásával, egy évben kétszer adjuk ki, általában a féléves vizsgaidőszakok zárása után két-három héttel. Az elkészült bizonyítványok átvehetők személyesen a tanszéki titkárságon.

A végleges bizonyítvány mintáját a linkre kattintva tekintheti meg!