BME Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék


Aktuális hírek

News image
Végzett hallgatónk a Magyar Elektrotechnikai Egyesület diplomaterv pályázatának díjazottjai között

Preku Franciska, végzett Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakos hallgatónk "A Fenntarthat..

Tovább
News image
Kollégáink előadással vettek részt a 11. Nemzetközi Fenntartható Fejlődési Konferencián

Dr. Princz-Jakovics Tibor, Dr. Horváth György Ádám, Szalmáné Dr. habil. Csete Mária, Csizovszky Anna..

Tovább
News image
Friss tanszéki publikáció a közösségi reziliencia területén

Friss publikáció jelent meg a Regional Statistics folyóiratban „Analysis of community resilience in..

Tovább
News image
Megjelent kollégáink tanulmánya a budapesti egykori Közvágóhíd funkcióváltásáról

„Redevelopment of the Historical Public Slaughterhouse in Budapest – residents’ perceptions based on..

Tovább
News image
Új tanszéki publikáció a városi klíma-alkalmazkodás területén

Friss tanszéki publikáció jelent meg a Geographia Polonica c. folyóiratban, melynek szerzői Beszedic..

Tovább
News image
NiCE: Interreg CENTRAL EUROPE projekt startolt a Tanszékünk részvételével

NiCE: Partvonalról a figyelem középpontjába - Városközpontok a fenntartható életmód szolgálatában..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább