BME Környezetgazdaságtan Tanszék


Aktuális hírek

News image
Tanszéki sikerek a 2021-es OTKA pályázatokon

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által koordinált ún. “OTKA” (régebben Országos..

Tovább
News image
Új tanszéki publikáció a városi fenntarthatóság területéről

Új tanszéki publikáció jelent meg a Sustainability c. Q1-es folyóiratban. Buzási Attila, a BME Körny..

Tovább
News image
Kollégánk elnyerte a "Műegyetem kiváló oktatója" címet

Szombaton (2021.05.29.) tartották a Szenátus ünnepi ülését, ahol a kiválasztott oktatók átvehették „..

Tovább
News image
Új tanszéki publikáció a digitalizáció és fenntarthatóság kapcsolatáról

A BME Környezetgazdaságtan Tanszék és a BME Villamos Energetika Tanszék munkatársainak a TKP MI-SC p..

Tovább
News image
Új publikáció az ipari parkok zöld átmenetéről – tanszéki részvétellel

A BME Környezetgazdaságtan Tanszék adjunktusa, Csigéné Nagypál Noémi részvételével jelenik meg ez év..

Tovább
News image
Hallgatói sikerek a XXXV. OTDK-n

A 2021-es Országos Tudományos Diákköri Konferencia sikerrel zárult a BME Környezetgazdaságtan Tanszé..

Tovább

Történet

A Tanszék története a múlt század második felére nyúlik vissza: a kor nemzetközi tudományos kihívásait követve a környezet-gazdaság-társadalom témakör szervezett keretekben történő művelése a magyar felsőoktatásban -talán nem járunk messze az igazságtól feltételezésünkkel- az 1970-es évek közepén a Műegyetemen kezdődött az akkori Politikai Gazdaságtan I. Tanszéken. Először kurzuson belüli témakörként, majd egy önálló speciális kollégiumi tárgyként. Az évtized végére már a tanszéken belül létrejövő „Környezetgazdaságtan-szakcsoport”-i formában kapcsolódtunk be a Vegyészmérnöki Kar-on 1974 óta folyó „környezetvédelmi szakmérnök”-képzésbe.

Tovább

Küldetés

A Tanszék megalakulásától kezdve „kettős küldetés”-t vállal fel: egyrészt hozzájárulni a műegyetemi hallgatóság pozitív környezeti szemléletének fejlesztéséhez, másrészt pedig tevékeny szerepet betölteni a korszerű, tudományos igényességű ismeretanyaggal bíró környezetvédelmi szakemberek (környezetmérnök, környezetmenedzser) képzésében. Oktató-kutató munkánkban egyaránt az interdiszciplináris megközelítésre törekszünk, amit a környezeti problémák jellege, hatásmechanizmusuk feltárása és hatékony kezelésük eleve feltételez.

Tovább